Інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога та з інших джерел, не заборонених законодавством

Бензокоса — 2200 грн.