Про прийом дітей до першого класу на 2022/2023 н. р.

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ

ОСВІТИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

42202 Сумська обл. м. Лебедин, пл. Зуєва, 12 тел. (05445) 3-96-31

e-mail: lebedynzosh3@ukr.net

 

 

НАКАЗ

 

18.03.2022                                    № 32-ОД

 

Про прийом дітей до першого класу закладу загальної середньої освіти на 2022-2023 навчальний рік 

 

На виконання Законів «Про освіту», ст. 6, 8, 9 «Про загальну середню освіту», Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 року №367, з метою забезпечення права на освіту та незалежної організації і проведення прийому дітей до перших класів Лебединської міської територіальної громади  у 2022-2023 навчальному році

НАКАЗУЮ:

  1. Визначити 01 квітня 2022 року датою початку приймання заяв про зарахування дітей до першого класу на 2022-2023 навчальний рік.
  2. Визначити 31 травня 2022 року останнім днем подачі заяв про зарахування дітей до першого класу на 2022-2023 навчальний рік.
  3. Заступнику директора з НВР Таран С.М.:

1)  протягом приймання заяв ужити заходів для ознайомлення батьків або осіб, що їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу;

2) довести до відома батьків, що за повноту і достовірність усієї інформації та усіх документів, що подаються до закладу освіти, відповідає згідно з вимогами законодавства особа, яка їх подає;

3) забезпечити постійний контроль за дотриманням правил прийому дітей до першого класу;

4) забезпечити зарахування до першого класу в першу чергу:

дітей, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти;

дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому закладі;

дітей працівників цього закладу;

5) взяти до уваги, що:

дітям, які вступають до першого класу закладу загальної середньої освіти з території обслуговування закладом, не може бути відмовлено у зарахуванні;

у випадках, коли кількість заяв щодо вступу дитини до першого класу закладу загальної середньої освіти не за місцем проживання перевищує кількість вільних місць, проводиться зарахування до першого класу згідно з вимогами п.2 розділу ІІ Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

6) провести зарахування до закладу загальної середньої освіти до початку навчального року.

  1. Учителю початкових класів  Іващенко Н.М.

1) врахувати, що для зарахування учня до закладу загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають:

заяву встановленого зразка;

копію свідоцтва про народження дитини (під час подання копії пред’являється оригінал відповідного документа);

оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації №086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16 серпня 2010 року за №794/18089. У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування.

  1. Адміністратору шкільного веб-сайту Грабко В.О.:

1) оприлюднити на веб-сайті закладу інформацію про закріплену за закладом територію обслуговування, спроможність закладу, наявність вільних місць.

  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор                                     Тетяна ФРОЛОВА