Превентивне виховання

        Превентивне виховання посідає важливе місце в системі виховної роботи нашої школи. Воно включає в себе підготовчі та профілактичні дії педагогічного колективу, спрямовані на запобігання формування в учнів негативних звичок, рис характеру, проявам асоціальної поведінки та організацію належного догляду за діяльністю школярів.

          Метою превентивного виховання є досягнення сталої відповідальної поведінки, сформованості імунітету до негативних впливів соціального оточення.

          Основні завдання превентивного виховання:

— створити умови для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів трудової, навчальної, позашкільної діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;

— забезпечити соціально-психологічну діяльність, педагогічно зорієнтовану на протидію втягуванню дітей та молоді в негативні ситуації;

—  надавати комплексну психолого-педагогічну допомогу;

— стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації.

       Основні напрями превентивного виховання учнів школи: 

  • профілактика правопорушень серед неповнолітніх;
  • утвердження здорового способу життя;
  • профілактика тютюнопаління, вживання алкоголю;
  • підвищення соціальної компетентності молоді, формування відповідальної поведінки.

         У превентивному вихованні учнівської молоді важливим є залучення до виховного процесу батьків, громадських організацій, самоврядування; координація взаємодії школи, сім’ї та громадськості.

         Робота педагогічного колективу  школи у напрямі превентивного виховання полягає передусім у формуванні в учнів високих моральних якостей, які є головним чинником вибору способу поведінки.

        У річному плані роботи школи відображені питання контролю за станом охоплення дітей шкільного віку навчанням. Так, на нараді при директору було розглянуто питання «Про шляхи та методи роботи педагогічного колективу щодо подолання негативних проявів в учнівському середовищі» (протокол №1 від 25.09.2017р.)

       З метою попередження пропусків уроків проводяться рейди профілактичного контролю “Урок”, “Увага! Дзвоник!”. Питання про результати рейдів заслуховувалися на засіданні Ради з профілактики правопорушень (протокол №2 від 19.10.2017 р.), шкільного парламенту (протокол №2 від 20.10.2017 р.).

      Згідно виховного плану роботи в листопаді проходив тематичний період «Права свої знай та обов’язки не забувай» (07.11.2017р. – 01.12.2017р.), у рамках якого були проведені години спілкування «Наше головне завдання – це навчання», «Закон обов’язковий для всіх», бесіди «Права, свободи, обов’язки громадянина».

       У школі ведеться журнал відвідування учнями навчального закладу, де класними керівниками відмічаються причини неявки учнів на уроки.

      Постійно тримаються на обліку сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Класні керівники разом з адміністрацією школи відвідують родини, в яких проживають учні, що потребують особливої уваги. Створений соціально-педагогічний паспорт на 2017-2018 н.р.

      Учні, які потребують особливої уваги, залучаються до проведення виховних заходів. За дітьми даної категорії закріплені наставники із числа вчителів. Ці учні мають громадські доручення у класних колективах. На школярів, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, зібрано банк даних.

       Значне місце в організації індивідуальної роботи з важкими підлітками займає шкільний психолог. Робота психолого – педагогічної служби школи проводиться за такими напрямами: діагностика; бесіди з вчителями, батьками та учнями; розробка конкретних рекомендацій, пам’яток, порад у відношенні до певного підлітка батькам, класним керівникам, вчителям — предметникам; ведеться корекційна робота з важковиховуваними учнями.

      Класними керівниками та вчителями початкових класів постійно проводяться інструктажі з техніки безпеки та правил поведінки у громадських місцях. 19.10.2017 н.р. у Лебединській ЗОШ І-ІІІ ст. №3 відбулося розширене засідання Ради з профілактики правопорушень за участю дирекції, педагогів, працівника правоохоронних органів. Була організована зустріч  учнів 7-9 класів із працівником Лебединського відділу поліції  Лісовицьким В.М. на тему «Відповідальність неповнолітніх за протиправну поведінку в учнівському колективі».

      Питання «Про посилення контролю з боку батьків за відвідуванням учнями навчальних занять» було розглянуто на засіданні загальношкільного батьківського комітету (протокол №3 від 28.11.2017р.).

      Згідно плану роботи школи проведено Олімпійський тиждень, тиждень правового виховання, Толерантності. Щороку 1 грудня проводиться акція «Зупинимо СНІД – поки він не зупинив нас!». Для учнів початкових класів поводяться бесіди  “Повага до оточуючих – повага до себе”, “Безпечне дитинство – майбутнє країни”; із школярами 5-6 класів – виховні години “Зовнішній вигляд школяра”,  “Світло добра у моїй душі”; із підлітками 7-8 класів – година спілкування “Розумна обережність – запорука безпеки”; для старшокласників – година запитань і відповідей  “Знати, щоб жити”, під час якої розглядаються поняття, важливі для підвищення рівня свідомості учнівської молоді.

   Комісія інформації і преси постійно випускає стінгазети, наприклад «Що таке толерантність?»,  «Норми сучасного етикету», «Знай свої права, виконуй свої обов’язки», «Право і мораль», «Конвенція ООН про права дитини».

      Поширення та впровадження превентивної освіти та  у нашому навчальному закладі дає можливість зробити висновки щодо підвищення рівня знань та навичок здорового способу життя, спроможності до адаптивної та позитивної поведінки учасників навчально-виховного процесу, є важливою складовою діяльності школи, дружньої до дитини, школи, що підтримує здоров’я, необхідністю, зумовленою проблемами сучасного суспільства.