Національно-патріотичне виховання в школі

Виховуємо патріотів      

Складовою системи національного виховання є військово-патріотичне, що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я процвітання Української держави.

Курс нашої держави на створення професійної армії (перехід Збройних Сил України на контрактну основу їх комплектування) передбачає зменшення кількості юнаків, котрі будуть призвані до війська для проходження строкової військової служби в мирний час, і одночасно збільшення числа випускників навчальних закладів, яких після досягнення 25-річного віку без проходження військової служби братимуть на військовий облік військовозобов’язаних і призначатимуть для комплектування військових частин на воєнний час лише з допризовною підготовкою.

У зв’язку з цим значно зростає роль військової підготовки у стінах навчального закладу, який безпосередньо (і в більшості випадків — раз у житті) дає юнакові знання і вміння, пов’язані з його майбутньою військовою діяльністю.

Набуті в закладах освіти військові звання та навички визначатимуть рівень спроможності виконання конституційного обов’язку громадянином України щодо захисту Вітчизни. На сьогодні навчальні заклади є єдиним центром з підготовки всіх без винятку юнаків (незалежно від того, будуть вони призвані на строкову військову службу чи ні в мирний час) до захисту Вітчизни. В цій ситуації надзвичайно зростає роль предмета «Захист Вітчизни» як складової частини військово-патріотичного виховання, спрямованої на підготовку юнаків у теоретичному, практичному, фізичному і психологічному плані до майбутньої військової діяльності. З огляду на ці обставини в кожному закладі освіти планується військово-патріотичне виховання молоді як окремий розділ річного плану роботи. Виходячи із вищенаведеного, хотілося б дати в цьому виступі концептуальні основи щодо організації військово-патріотичного виховання.

Завданнями військово-патріотичного виховання молоді є:
• формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей;
• виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені державні та громадські справи;
• формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях;
• створення нормативно-правової бази та комплексу заходів щодо виховання патріотичних почуттів і свідомості громадян України;
• формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної підготовки та витривалості;
• підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах України та інших військових формуваннях, здійснення конкурсного відбору кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і проходження військової служби за контрактом;
• створення системи військово-патріотичного виховання.

Військово-патріотичне виховання здійснюється за такими напрямами:

 • державний — базується на забезпеченні державою системи військово-патріотичного виховання;
 • соціальний — ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і традицій українського народу;
 • військовий — передбачає вивчення військової історії України, переможних битв українського війська, основних зразків техніки й озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування» ними, підвищення фізичної загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни;
 • психолого-педагогічний — ґрунтується на вивченні психологічних особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до військової служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвіду військово-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї діяльності;
 • правовий — передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури.

Методами військово-патріотичного виховання молоді є

 • переконання — формування впевненості в суспільній корисності діяльності з підготовки до захисту Вітчизни;
 • стимулювання — реалізується в різноманітних формах заохочення та змагання;
 • особистий приклад — діяльність вихователя, який має бути взірцем для молоді, має забезпечувати педагогічні вимоги, вміє давати доручення і перевіряти його виконання;
 • самопідготовка — процес активного формування і самовдосконалення молодої людини, виховання почуття патріотизму, яке реалізується шляхом самозобов’язання, самостійного навчання та самоконтролю. Військово-патріотичне виховання здійснюється у формі лекцій, бесід, розповідей, екскурсій до музеїв військових частин, зустрічей із ветеранами війни, праці та військової служби, походів місцями бойової слави, пошукової роботи, участі у роботі клубів та гуртків військово-патріотичного спрямування.

Формами військово-патріотичного виховання є:
• організація тематичних вечорів, зустрічей з військовослужбовцями;
• залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни;
• надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у створенні навчально-матеріальної бази навчальних закладів, необхідної для проведення допризовної підготовки;
• організація змагань з військово-прикладних видів спорту;
• проведення стрільб з автомата (малокаліберної гвинтівки).

Військово-патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, національна самосвідомість. Учні молодших класів усвідомлюють такі поняття, як «Батьківщина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати землю батьків, вивчають свій родовід.

Предмети гуманітарного циклу сприяють морально-політичній та психологічній підготовці майбутніх захисників Батьківщини. Уроки історії України озброюють учнів знаннями законів суспільного розвитку, допомагають засвоїти основні відомості про війну та армію. Школярі вивчають героїчні бойові та трудові традиції українського народу і його Збройних сил. На уроках літератури формуються моральні ідеали молоді на прикладах позитивних героїв художніх творів, встановлюється живий зв’язок далекого минулого із сучасністю, виховується почуття гордості за свою Батьківщину, свій народ.

На уроках математики, фізики, хімії, біології учні одержують основи знань, без яких неможливо оволодіти сучасною військовою технікою і зброєю, засобами захисту від зброї масового ураження. В процесі вивчення цих предметів учні ознайомлюються з впливом науково-технічної революції на розвиток військової техніки, розв’язують завдання, в змісті яких відображена військова тематика.

Велику роль у фізичній підготовці юнаків до військової служби відіграють уроки фізкультури та спортивні секції, які працюють на базі школи. Вони охоплюють спортивно-масовою роботою широке коло хлопців середнього та старшого шкільного віку. На уроках та тренуваннях формуються якості, які необхідні майбутньому захиснику вітчизни: висока працездатність, витривалість, чітка координація і точність рухів.

Під час занять із допризовної підготовки (Захист Вітчизни) учні знайомляться із специфікою військової праці, готуються до виконання обов’язків солдата, дізнаються про особливості служби в Збройних Силах України, виховують в собі якості, необхідні майбутньому воїнові. Програма допризовної підготовки (Захист Вітчизни) дозволяє підчас вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя воїнів у мирний час і пропагувати на уроках приклади героїчного минулого українського народу, його Збройних Сил. На заняттях з вогневої підготовки надається можливість оволодіти навичками стрільби.

Забезпечення знань з даного виховного напрямку здійснюється також через  роботу шкільної бібліотеки, яка знайомить учнів з тематичною науково-популярною літературою. Так, у бібліотеці було організовано  книжкову  виставку на воєнну тематику, присвячену Дню Збройних Сил України, проведено літературний захід на військову тематику.

Військово-патріотичне виховання учнівської молоді є одним із складових річного плану виховної роботи. Даному напрямку роботи у виховному плані був присвячений тематичний період «Пам’ять про подвиг живе у серцях», протягом якого проведено уроки-пам’яті та уроки-мужності «Ми – нащадки перемоги», «Безсмертний подвиг українського народу», «Безсмертна весна Перемоги», «Солдатські долі», «Онуки та правнуки дідів-переможців», операції милосердя, конкурс малюнку «Хай буде мир на всій землі», зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, загальношкільна лінійка «Збережемо пам’ять про подвиг», мітинг-реквієм «Не згасити пам’яті вогонь».

Важливе місце у організації військово-патріотичного виховання школярів займає робота шкільного клубу «Пам’ять», який очолює вчитель історії Таран С.М. Протягом року членами клубу відповідно до плану проведена наступна робота:  п’ятихвилинки  козацької слави, доблесті і звитяги, національної честі й гідності, присвячені Дню Українського козацтва на загальношкільних лінійках; бесіди у 5-11 класах «Мати – Січ, батько – Великий Луг»; тижні військово-патріотичної роботи, присвячені  69 річниці визволення України від фашистських загарбників та Дню захисника Вітчизни, в яких взяли участь всі учні школи; відкриті засідання клубу «Листопадовий Чин українського народу», присвячений утворенню 1 листопада 1918 року Західно­української  Народної  Республіки (ЗУНР) та «Афганістан – біль моєї душі»; операцію «Допоможи ветерану»; привітання ветеранів з Днем Збройних Сил України; учнівська конференція для учнів 10-11 класів «Захист Вітчизни, вшанування її державних символів – обов’язок громадян України»; зустріч для учнів 11 класу з воїнами, курсантами військових навчальних закладів, випускниками школи; диспути для учнів 9-11 класів «Що означає бути патріотом України», «Чи потрібен я державі таким, яким я є сьогодні?»; дебати для учнів 10-11 класів «Значення Б. Хмельницького в історії України»; виступи для учнів 7-11 класів «Герої Радянського Союзу Лебединщини». Одним з напрямків клубу «Пам’ять» є здійснення благодійних акцій та операцій. Так, протягом року в рамках благодійної акції «Милосердя» проведено акцію «Місто» з метою надання допомоги людям похилого віку, інвалідам війни і праці.        Робота клубу «Пам’ять» неодноразово висвітлювалася на сторінках міськрайонної газети «Життя Лебединщини»

У школі також діє волонтерський загін «Надія», який опікується братським похованням воїнів-визволителів на Ватутінському кладовищі та могилою воїна-афганця В.О.Трофименка. Волонтери школи надавали посильну допомогу по господарству ветеранам війни, вдовам.

У листопаді 2013 року у школі проведено І етап фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю «Нащадки козацької слави», в якому взяли участь учні 5-11 класів. У даному заході учні школи мали змогу розширити свої знання з історії українського козацтва. Переможці шкільного етапу фестивалю приймуть участь у його міському етапі.

Учні  9-го класу взяли участь у міських змаганнях зі стрільби, в яких Зубов Денис посів ІІІ місце. До Дня Збройних Сил України у школі були проведені змагання з волейболу серед юнаків 9-11 класів. Старшокласники школи взяли участь у міському велопробігу по місцях Бойової Слави по маршруту м.Лебедин-с.Пристайлове — м.Лебедин. Щороку учні школи беруть участь у загальноміському мітингу, присвяченому Дню Перемоги. Учні 10-11 класів беруть участь у дні призовника, який проводиться для юнаків міста.

У сучасних умовах поряд із зростанням виховної функції школи підвищується роль сім’ї у вихованні дітей, підсилюється значення суспільного виховання.
Школа є центром виховної роботи в мікрорайоні і широко використовує допомогу громадськості та батьків у роботі з військово-патріотичного виховання учнів.

Роботу з батьківським активом проводять за такими напрямами:

 • роз’яснення батькам завдань військово-патріотичного виховання учнів;
  ознайомлення батьків з основними методами військово-патріотичного виховання дітей;
 • залучення батьків до участі в позакласній та позашкільній роботі (допомога в проведенні походів, екскурсій, військових ігор, керівництво гуртками, бесіди з учнями) на патріотичні теми, різноманітні форми спільної пошукової і творчої діяльності.

Різноманітні професійні знання та вміння батьків, їх захоплення при вмілому педагогічному керівництві з боку вчителів допоможуть збагатити позакласну військово-патріотичну роботу з учнями.

Батькам наших учнів ми рекомендуємо такі форми та методи військово-патріотичного виховання учнів у сім’ї:

 • ознайомлення дітей із сімейними бойовими та трудовими традиціями;
 • бесіди про героїчні подвиги українського народу;
 • читання та обговорення з дітьми книг на військово-патріотичну тематику;
 • спільний перегляд героїко-патріотичних фільмів, телевізійних передач;
 • заохочення дітей до участі в догляді за могилами воїнів та надання допомоги інвалідам війни;
 • розвиток інтересу до військової професії і служби в Збройних силах України;
  фізична підготовка та загартування дітей.

Досвід роботи передових шкіл показує, що військово-патріотичне виховання учнів у дусі постійної готовності до захисту своєї Вітчизни необхідно проводити систематично, цілеспрямовано і наполегливо.

 

Шкільний клуб «Пам’ять»

Загальновідома істина — без знання минулого немає майбуття. Давні мудреці  говорили: «Оглядаючись в минуле — зніми капелюха, заглядаючись в майбутнє — засукай рукава». Виховувати в молоді бажання вивчати історію, знати минуле свого краю, досліджувати, знаходити, відкривати — цікава і корисна робота юних істориків. А допитливих, невтомних дітей у школі немало.                                                

На базі ЗОШ І — III ступенів № 3 вже декілька років поспіль працює військово-патріотичний клуб «Пам’ять».

Мета клубу — формувати громадянина-патріота, виробляти в учнів глибоке розуміння громадянського обов’язку, готовність у будь-який час стати на захист Батьківщини, спонукати до фізичного самовдосконалення, вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу, його Збройних Сил,  виховання високих духовних якостей і патріотичних почуттів.

Працюючи над темою Великої Вітчизняної війни, члени клубу зібрали чимало цінного матеріалу: оформили фотоальбоми «Моя родина в роки війни»,  «У фашистській неволі», «Вони визволяли Лебедин», «Партизанський рух на Лебединщині», стали ініціаторами створення альманаху «Вулиці, названі іменами героїв», оформили листки бойових маршрутів, зібрали документальні  матеріали.

Учні ведуть активну пошукову роботу, під час якої зібрали чимало свідчень очевидців тих жахливих часів. І це дійсно найдієвіший шлях до  вивчення минулого.     

Невід’ємною справою клубу є впорядкування братської могили воїнів- визволителів   Лебедина   та   поховання   воїна-афганця   В.   Трофименка на Ватутінському цвинтарі.

Плідна робота гуртківців приносить свої результати. Так, члени клубу  отримують    на    свою    адресу    схвальні    відгуки    мешканців    мікрорайону  навчального закладу, листи вдячності. Закономірним є  той факт, що учні визнані переможцями в міському етапі обласного конкурсу пошукових загонів «Подвиг», стали призерами обласного огляду-конкурсу «Ветеран живе поруч», активними учасниками Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок».

Члени клубу «Пам’ять» щороку організовують проведення відкритих виховних заходів, присвячених подіям Великої Вітчизняної війни, виступають з повідомленнями перед учнівськими колективами на лінійці, влаштовують мітинг на Ватутінському цвинтарі з нагоди свята Дня Перемоги, організовують зустрічі з відомими людьми міста, здійснюють екскурсії до музеїв, пам’ятних місць, до кімнати Бойової Слави.

Про результати своєї  роботи   члени клубу неодноразово розповідали у міськрайонній газеті «Життя Лебединщини» та «Будьмо разом».

Учні старших класів постійно беруть участь у різноманітних конкурсах патріотичного спрямування: «Історія Голокосту», «Ветеран живе поруч». У ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося, брати мої» у номінації «Історія України і державотворення» Зеленська Олена зайняла І місце. Члени клубу стали переможцями ІІ-ІІІ етапів культурно-освітнього проекту «Рідна Сумщина».

Завдяки залученню учнів до роботи в клубі, гуманному спрямуванню виховної роботи, в школярів формується розуміння про суспільно-корисні цінності, прагнення бути чесними і справедливими людьми, палкими патріотами, свідомими громадянами України.

Людська пам’ять безмежна, і вдячні нащадки повинні знати своє минуле, щоб достойно планувати майбутнє, не втратити коренів свого родоводу, гідно продовжити традиції українського народу.