Вакансії

Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської ради Сумської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади вчителя математики та інформатики (на період відсутності основного працівника) з тижневим навантаженням 18 годин. Конкурс на заміщення вакантної посади відбудеться 30 серпня 2019 року о 15.00 у приміщенні Лебединської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3.

Документи, необхідні для подання конкурсній комісії:
копія паспорта громадянина України
копія  ідентифікаційного  коду
копія диплома  про освіту з додатками
атестаційний лист (за наявності)
копія трудової книжки (за наявності)
медична книжка (за наявності)
Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати у закладі освіти.

ЛЕБЕДИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3
ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

42202 Сумська обл. м. Лебедин, пл. Зуєва, 12 тел. (05445) 3-96-31
e-mail: lebedynzosh3@ukr.net

НАКАЗ

20.08.2019 р. № 89-К

Про проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади
вчителя математики та інформатики

У зв’язку з наявністю вакантної посади вчителя математики та інформатики (18 годин) на період відсутності основного працівника, з метою прозорості та інформаційної відкритості навчального закладу
НАКАЗУЮ:

1. Провести конкурс на заміщення вакантної посади  вчителя математики та інформатики на період відсутності основного працівника Лебединської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 30.08.2019 року о 15.00 у приміщенні закладу освіти.
2. Затвердити комісію для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  вчителя математики та інформатики на період відсутності основного працівника, у складі:
Фролова Тетяна Іванівна – директор школи, голова комісії;
Таран Світлана Михайлівна – заступник директора з НВР, заступник голови комісії;
Шиян Ольга Миколаївна  – голова профспілкового комітету закладу освіти, секретар комісії;
Вернидуб Наталія Василівна – методист відділу освіти (за згодою);
Шепіль Віктор Васильович – голова Ради школи (за згодою).

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. директора школи Т.В. Загребельна

 

 

 

Увага!

Змінено час проведення засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади робітника по обслуговуванню та поточному ремонту, яке відбудеться 24 травня 2019 року о 12.30.

 

Лебединська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської ради Сумської області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади робітника по обслуговуванню та поточному ремонту (постійно). Конкурс на заміщення вакантної посади відбудеться 24 травня 2019 року о 14.30 у приміщенні Лебединської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3.

Документи, необхідні для подання конкурсній комісії:

  • Документ, що посвідчує особу (копія)
  • Документ про освіту (копія)
  • Документ, що підтверджує стаж роботи (за наявності) (копія)
  • Медичне обстеження (за наявності)

Додаткову інформацію щодо умов проведення конкурсу можна отримати у закладі освіти.

 

ЛЕБЕДИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  СУМСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

42202 Сумська обл. м. Лебедин, пл. Зуєва, 12 тел. (05445) 3-96-31

e-mail: lebedynzosh3@ukr.net

 

НАКАЗ

 

17.04.2019 р.                                                                                     № 54-К

 

Про проведення конкурсу

на заміщення вакантної посади

робітника з комплексного

обслуговування й ремонту будівель

 

У зв’язку з наявністю  вакантної посади  робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, з метою прозорості та інформаційної відкритості  закладу освіти

НАКАЗУЮ:

  1. Провести конкурс на заміщення посади робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель (1 ставка) Лебединської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3  24.05.2019 року о 14.30 у приміщенні закладу освіти.
  2. Затвердити комісію для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  робітника з комплексного обслуговування й ремонту будівель, у складі:

Фролова Тетяна Іванівна – директор школи, голова комісії;

Шиян Ольга Миколаївна  –  голова профспілкового комітету закладу освіти, секретар комісії;

Лавриненко Любов Федорівна – завгосп школи;

Шепіль Віктор Васильович – голова Ради школи (за згодою).

  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                      Т.І. Фролова

 

 

 

ЛЕБЕДИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №3

ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

42202 Сумська обл. м. Лебедин, пл. Зуєва, 12 тел. (05445) 3-96-31

e-mail: lebedynzosh3@ukr.net

НАКАЗ

               27.06.2018 р.                                                                                 № 118-ОД

Про затвердження Положення

про проведення конкурсу на заміщення

вакантних посад у Лебединській

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3

Відповідно до статті 26 Закону України «Про освіту», статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» (зі змінами від 28.09.2017 р.), Кодексу законів про працю України, з метою забезпечення рівності громадян в реалізації права на працю, якісного відбору та комплектування закладу загальної середньої освіти працівниками, забезпечення прозорості у прийнятті управлінських рішень керівником закладу освіти

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 (додаток 1).

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників (обслуговуючого персоналу) у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 (додаток 2).

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

                                         Директор школи                             Т.І. Фролова

Додаток № 1

до наказу № 118- ОД

від 27.06.2018 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників

у Лебединській загальноосвітній  школі І-ІІІ ступенів №3

Загальні положення

Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Кодексу законів про працю України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Статуту Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Лебединської міської ради Сумської області, з метою якісного відбору та комплектування закладу педагогічними кадрами.

Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської ради Сумської області.

Положення розроблено з метою забезпечення конкуренції, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу.

Педагогічним працівником закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою та має педагогічну освіту відповідного фаху на рівні молодшого спеціаліста, спеціаліста або магістра, належний рівень професійної підготовки, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Заміщенню шляхом проведення конкурсу підлягають усі вакантні посади педагогічних працівників у закладі, крім педагогічних працівників, які бажають зайняти вакантну посаду у межах закладу освіти.

Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.

Для проведення конкурсу рішенням керівника закладу освіти створюється конкурсна комісія, склад якої визначає керівник закладу.

До складу конкурсної комісії входять: керівник закладу освіти, заступники директора, педагоги із числа найбільш висококваліфікованих працівників, практичний психолог, голова профспілкового комітету закладу, представники засновника (засновників), батьківського колективу та громадськості.

Комісія є правомочною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів комісії.

Умови про ведення конкурсу

Рішення про оголошення та проведення конкурсу приймається директором закладу освіти за наявності вакантної посади.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади педагогічного працівника допускаються особи, які мають педагогічну освіту.

Конкурс проводиться в усній формі.

Конкурс проводиться поетапно:

публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті закладу освіти;

прийом документів кандидатів на заміщення вакантної посади, їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам;

проведення конкурсу та визначення переможця.

Оголошення про конкурс

Після прийняття рішення директором школи про заміщення вакантної посади заклад освіти публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті закладу не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку навчального року та на другий день з моменту наявної вакантної посади.

Оголошення про проведення конкурсу повинне містити такі відомості: назву вакантної посади, термін прийому документів, вимоги до кандидатів та може містити іншу інформацію, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, подають доконкурсної комісії документи:

заяву про участь у конкурсі;

копію першої та другої сторінок паспорта громадянина України;

копію трудової книжки (при наявності);

копії документів про освіту з відповідними додатками;

за бажанням учасники можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, резюме, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.

Члени комісії перевіряють подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду та приймають рішення про допущення кандидата для участі у конкурсі.

Особи, які виявили бажання працювати на посаді педпрацівника в закладі та подали відповідні заяви до комісії, підлягають проходженню конкурсу в порядку, визначеному цим Положенням.

Проведення конкурсу та відбір кандидатів

За результатами розгляду поданих документів за рішенням комісії кандидати можуть бути допущені до участі у конкурсі.

Конкурс із кандидатами на заміщення вакантних посад педагогічних працівників проводиться в усній формі.

На підставі розгляду поданих документів та результатів конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для заміщення вакантних посад педагогічних працівників у заклад.

У разі відсутності кандидатів, які можуть бути рекомендованими на заміщення вакантних посад педагогічних працівників, або відсутності жодного претендента на заміщення вакантної посади педагогічних працівників приймається рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади повторно.

Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на її засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Додаток № 2

до наказу № 119- ОД

від 27.06.2018 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників по обслуговуванню

у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3

 

Загальні положення

Дане Положення розроблено відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту», Кодексу законів про працю України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Статуту Лебединської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської ради Сумської області, з метою якісного відбору та комплектування закладу працівниками обслуговуючого персоналу.

Це Положення визначає порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад працівників у Лебединській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 3 Лебединської міської ради Сумської області.

Положення розроблено з метою забезпечення конкуренції, справедливості, неупередженості та прозорості при проведенні конкурсу.

Працівником по обслуговуванню закладу освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Заміщенню шляхом проведення конкурсу підлягають усі вакантні посади працівників по обслуговуванню у закладі, які бажають зайняти вакантну посаду у межах  закладу освіти.

Прийняття на роботу осіб, які не пройшли конкурс, не допускається.

Для проведення конкурсу з кандидатами на заміщення вакантних посад працівників по обслуговуванню створюється комісія, до складу якої окрім адміністрації  закладу освіти, голови профспілкового комітету закладу включаються представники відділу освіти (за згодою) та представники громадськості (за згодою).

Комісія є правомочною, якщо на її засіданні присутні не менше 2/3 від загальної кількості членів комісії.

Умови про ведення конкурсу

Рішення про оголошення та проведення конкурсу приймається директором закладу освіти за наявності вакантної посади.

Конкурс проводиться в усній формі.

Конкурс проводиться поетапно: публікація оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті закладу освіти; прийом документів кандидатів на заміщення вакантної посади, їх попередній розгляд на проведення конкурсу та визначення переможця.

Після прийняття рішення директором школи про заміщення вакантної посади заклад освіти публікує оголошення про проведення конкурсу на офіційному сайті закладу освіти на другий день з моменту наявної вакантної посади.

Оголошення про проведення конкурсу повинне містити такі відомості: назву вакантної посади, термін прийому документів, вимоги до кандидатів та може містити іншу інформацію, що не суперечить вимогам чинного законодавства України.

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі

 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, подають до конкурсної комісії документи:

заяву про участь у конкурсі;

документ, що посвідчує особу (копія);

документ про освіту (копія);

документ, що підтверджує стаж роботи (за наявності) (копія);

медичне обстеження (за наявності).

Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством. Члени комісії перевіряють подані документи на відповідність їх встановленим вимогам щодо прийняття на відповідну посаду та приймають рішення про допущення кандидата для участі у конкурсі. Особи, які виявили бажання працювати на посаді працівника  обслуговуючого персоналу в закладі, та подали відповідні заяви до комісії підлягають проходженню конкурсу в порядку, визначеному цим Положенням.

Проведення конкурсу та відбір кандидатів

За результатами розгляду поданих документів за рішенням комісії кандидати можуть бути допущені до участі у конкурсі. Конкурс із кандидатами на заміщення вакантних посад працівників проводиться в усній формі. На підставі розгляду поданих документів та результатів конкурсу з кандидатами, комісія на своєму засіданні рекомендує осіб для заміщення вакантних посад у заклад. У разі відсутності кандидатів, які можуть бути рекомендованими на заміщення вакантних посад працівників обслуговуючого персоналу, або відсутності жодного претендента на заміщення вакантної посади працівників обслуговуючого персоналу, приймається рішення про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади повторно. Рішення комісії приймається на засіданні більшістю голосів присутніх членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. У рішенні комісії обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення кандидата- переможця на вакантну посаду, кандидата який є другим за результатами конкурсу – про занесення до кадрового резерву. Засідання комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами комісії. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему думку. Про результати конкурсу комісія повідомляє кандидатів після його завершення.